Jerry “Speedbump” Becker

 President

Jerry  “Speedbump” Becker

623-297-5470

rooster374@msn.com

 

David “Smartass” Harris

 Vice President

Matt “Big Hoss” Kerr

602-400-5135

dbh9152@gmail.com

event Co-Chairperson DB

        Dixie               “Dixie Chick”    Becker

 Secretary

Dixie “Dixie Chick” Becker

480-251-3424

dixiebecker@yahoo.com

 

Linda “Lil’ Miss” Miller

Treasurer

Kristin “Road Pup” Kerr

480-888-9754

LKMiller1953@gmail.com

  

Dennis "D Ray" Lindsay

Dennis “D Ray” Lindsay

Sergeant-At-Arms

Dennis “D Ray” Lindsay

480-417-3991